Hoppa till huvudinnehåll
2023-01-25

Under januari kom beslut om att det nu är godkänt att använda Mavrik i tidiga insektsbekämpningar mot betfluga och betbladlus i sockerbetor (BBCH09-39). Mavrik blir därmed enda insekticid som är godkänd vi tidiga behandlingar i Sverige.

Den gångna veckan har insekticider också varit ett... Läs mer

2022-12-21

Betodlarna önskar alla betodlare och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gott slut både på kalenderåret och betåret.

I dagarna har årets sista Betodlaren kommit med posten (som vanligt hittar ni den också här). Vi hoppas den ska... Läs mer

2022-12-20

"Ta dig tid under vintermånaderna att reflektera över odlingsstrategier och utvärdera utfallet. Var ligger den största potentialen i din odling? Finns intressanta strategier som är möjliga att testa? Träffa kollegor, utbyt erfarenheter och låt er inspireras av varandra!"

Detta och mer... Läs mer

2022-11-30

I sommras presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förordning för hållbar användning av växtskydd (Sustainable Use Regulation, SUR). Denna föreslås ersätta det direktiv på samma ämne som medlemsländerna har att förhålla sig till idag. Genom att göra om direktivet till en förordning skulle... Läs mer

2022-11-24

Sortkommissionen fattade i förra veckan beslut om den sortlista som definierar vilka sorter som är godkända för odling och leverans till Nordic Sugar 2023. I nästa nummer av Betodlaren, som kommer ut vecka 51, publiceras försöksresultaten som ni har att utgå ifrån när det blir dags att välja... Läs mer

2022-11-11

På grund av nya rutiner för serviceavgiften regleras denna inte längre vid slutuppgörelsen utan är nu ställd som en faktura med förfallodatum 2022-11-15. Beloppet kommer regleras mot kommande betavräkningar, men om sådan dröjer bör fakturan betalas till förfallodatum för att ränteavgifter ska... Läs mer

2022-10-27

Torkan i slutet av sommaren i kombination med många luckiga fält och omsådda fält har så här långt i kampanj inneburit lägre rotskördar än 5-årsgenomsnittet. All sommarens sol har dock bidragit till höga sockerhalter som ännu inte har sjunkit särskilt mycket. Till viss del kompenserar detta för... Läs mer

2022-10-17

Skeppningen av betor från Trelleborg till Naksov fortsätter fungera bra och dagligen levereras ca 3200 ton svenska betor till Danmark. Nyfiken på hur det går till att lasta betorna på båten? Se filmen nedan!

2022-10-17

Förra veckan klipptes banden till den ångledningen som kopplar samman Kraftringens värmeverk och Sockerbruket i Örtofta. Tillsammans med representanter från Nordic sugar och Kraftringen klippte landshövdingen banden. Ångledningen förväntas kunna leverera 25 % av fabrikens energibehov och minska... Läs mer

2022-10-07

Denna månad har Fredrik Larsson, styrelseledamot, skrivit månadsbrev. I marknadsinformationen kan man se en fortsatt positiv prisutveckling även om texterna i... Läs mer