Hoppa till huvudinnehåll
2022-10-17

Skeppningen av betor från Trelleborg till Naksov fortsätter fungera bra och dagligen levereras ca 3200 ton svenska betor till Danmark. Nyfiken på hur det går till att lasta betorna på båten? Se filmen nedan!

2022-10-17

Förra veckan klipptes banden till den ångledningen som kopplar samman Kraftringens värmeverk och Sockerbruket i Örtofta. Tillsammans med representanter från Nordic sugar och Kraftringen klippte landshövdingen banden. Ångledningen förväntas kunna leverera 25 % av fabrikens energibehov och minska... Läs mer

2022-10-07

Denna månad har Fredrik Larsson, styrelseledamot, skrivit månadsbrev. I marknadsinformationen kan man se en fortsatt positiv prisutveckling även om texterna i... Läs mer

2022-10-06
Eurokurs

Växelkursen för 2022 års betpris är fastställd till 10,7842.  

I Leveranskontrakten mellan odlare och Nordic Sugar är betpriset definierat i euro/ton. I Branschavtalet är det överenskommet att omräkningskursen mellan euro och SEK bestäms som ett genomsnitt av kursen för... Läs mer

2022-09-21

Genom CIBE, den europeiska samarbetsorganisationen för betodlarföreningar, får vi uppdaterad information om vad som händer i Europa som påverkar betodlingen. Under veckan har CIBE hållit möte där vi bland annat uppdaterades på skördeläget, hanteringen av energikrisen, sockermarknaden och de... Läs mer

2022-09-16

Läget i omvärlden påverkar oss alla på många olika sätt. Även årets betkampanj känner av osäkerheten, framförallt kopplat till energitillgången. Nedan har vi sammanställt lite svar på frågor som har uppstått när allt inte är som ”vanligt”. För de rutiner som frångår det ”normala” har dialogen... Läs mer

2022-09-07

Varje månad uppdateras fliken Omvärld med marknadsinformation, omvärldsbevakning och månadsbrev från styrelsen. Missa inte det!

2022-08-26

I början av oktober planeras starten på den fjärde omgången av kursen ”Med kunskap växer betan”. Kursen består av fyra halvdagsträffar på sal och fyra fältträffar över en tidsperiod på ungefär 15-18 månader. Under kursen går man igenom i princip hela odlingskedjan med fokus på växtnäring och... Läs mer

2022-08-25

Nordic sugar är prioriterade som gaskonsumenter för att kunna processa betor och producera socker och foder. Om gasen ransoneras räcker inte den mängd man är prioriterad för till att processa alla de betor som förväntas levereras under kampanjen.

Trots att den driftsatta ångledningen... Läs mer

2022-07-11

Vid World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) mötet som hölls virtuellt vid tre tillfällen i juni valdes Betodlarnas ordförande, Jacob Bennet, in i styrelsen för världsorganisationen WABCG. Om det och mycket annat kan ni läsa i månadens omvärldsnyheter publicerade under "... Läs mer