Hoppa till huvudinnehåll
2022-09-07

Varje månad uppdateras fliken Omvärld med marknadsinformation, omvärldsbevakning och månadsbrev från styrelsen. Missa inte det!

2022-08-26

I början av oktober planeras starten på den fjärde omgången av kursen ”Med kunskap växer betan”. Kursen består av fyra halvdagsträffar på sal och fyra fältträffar över en tidsperiod på ungefär 15-18 månader. Under kursen går man igenom i princip hela odlingskedjan med fokus på växtnäring och... Läs mer

2022-08-25

Nordic sugar är prioriterade som gaskonsumenter för att kunna processa betor och producera socker och foder. Om gasen ransoneras räcker inte den mängd man är prioriterad för till att processa alla de betor som förväntas levereras under kampanjen.

Trots att den driftsatta ångledningen... Läs mer

2022-07-11

Vid World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) mötet som hölls virtuellt vid tre tillfällen i juni valdes Betodlarnas ordförande, Jacob Bennet, in i styrelsen för världsorganisationen WABCG. Om det och mycket annat kan ni läsa i månadens omvärldsnyheter publicerade under "... Läs mer

2022-06-27

Ida Lindell sammanfattar juni månad. En månad som präglats av "nätverkande", både på hemmaplan och internationellt, och förhandlingar.

 Månadsbrevet hittar du här.

2022-06-23

Så har Betodlarna träffat en ny överenskommelse med Nordic sugar. Överenskommelsen innebär en ökning av betpriset med 40 % jämfört med 2022. Dessutom några förändringar av villkoren som Betodlarna tror kommer vara svenska betodlare till nytta Kampanjen 2023/24 och för många år framöver.

... Läs mer

2022-06-06

De första dagarna i juni arrangerade CIBE, de europeiska betodlarorganisationernas gemensamma organisation, sin 46 kongress. Kongressen hålls vanligen vart tredje år och är ett forum för att diskutera gemensamma frågor och byta erfarenheter.

Betodlarna är medlemmar i CIBE och mycket av... Läs mer

2022-05-16

Den 12 maj höll föreningen årsstämma på Tejarp, Klågerup. Stämman gästades av ca 100 personer som förutom ordinarie stämmoförhandlingar också fick avnjuta lunch, tårta och intressanta föredrag från Desirée och Rikard på NBR, Maria Forshufvud och Jonas Hildingh, Nordic sugars marknadsavdelning.... Läs mer

2022-05-05

Den 12 maj hälsar Betodlarna välkommen till årsstämma!

Medlemmar når stämmohandlingar via inloggningssidorna.

Vi frågor kontakta Ida Lindell, ida.lindell@betodlarna.se eller 0708-464011.

2022-04-27

Betodlarna, Nordic sugar och NBR har gemensamt ansökt om dispens för bekämpning av skadeinsekter i betornas tidiga stadier.

Dispensen beviljades 2022-04-26 och gäller 26 april-31 maj 2022 i sockerbetor BBCH 11-14 dvs. från ett till fyra örtbad på betorna.

Preparatet kräver... Läs mer