Hoppa till huvudinnehåll
2022-06-27

Ida Lindell sammanfattar juni månad. En månad som präglats av "nätverkande", både på hemmaplan och internationellt, och förhandlingar.

 Månadsbrevet hittar du här.

2022-06-23

Så har Betodlarna träffat en ny överenskommelse med Nordic sugar. Överenskommelsen innebär en ökning av betpriset med 40 % jämfört med 2022. Dessutom några förändringar av villkoren som Betodlarna tror kommer vara svenska betodlare till nytta Kampanjen 2023/24 och för många år framöver.

... Läs mer

2022-06-06

De första dagarna i juni arrangerade CIBE, de europeiska betodlarorganisationernas gemensamma organisation, sin 46 kongress. Kongressen hålls vanligen vart tredje år och är ett forum för att diskutera gemensamma frågor och byta erfarenheter.

Betodlarna är medlemmar i CIBE och mycket av... Läs mer

2022-05-16

Den 12 maj höll föreningen årsstämma på Tejarp, Klågerup. Stämman gästades av ca 100 personer som förutom ordinarie stämmoförhandlingar också fick avnjuta lunch, tårta och intressanta föredrag från Desirée och Rikard på NBR, Maria Forshufvud och Jonas Hildingh, Nordic sugars marknadsavdelning.... Läs mer

2022-05-05

Den 12 maj hälsar Betodlarna välkommen till årsstämma!

Medlemmar når stämmohandlingar via inloggningssidorna.

Vi frågor kontakta Ida Lindell, ida.lindell@betodlarna.se eller 0708-464011.

2022-04-27

Betodlarna, Nordic sugar och NBR har gemensamt ansökt om dispens för bekämpning av skadeinsekter i betornas tidiga stadier.

Dispensen beviljades 2022-04-26 och gäller 26 april-31 maj 2022 i sockerbetor BBCH 11-14 dvs. från ett till fyra örtbad på betorna.

Preparatet kräver... Läs mer

2022-04-26

Förra veckan publicerades månadsbrevet för april. Denna gången är det Ida Lindell, föreningens generalsekreterare, som skrivit om bl.a. marknad, prisutveckling och potentialen i betfröet. Läs hela brevet under Omvärld.

2022-04-14

De flesta betorna är nu i marken och flera av er är säkert också klara med vårbruket efter goda förutsättningar redan i mars. Så vi kan förhoppningsvis fira påsken i lugn och ro med familj och vänner efter en omskakande tid. Ett år som började med geopolitisk oro och sedan en brutal invasion av... Läs mer

2022-04-06

I början av varje månad uppdaterar vi marknadsinformation och omvärldsspaningar under rubriken Omvärld. Värt att notera vid denna uppdateringen är att det genomsnittliga inrapporterade sockerpriset i Europa för februari överträffar det första noterade sockerpriset efter kvoternas avskaffande.... Läs mer

2022-04-04

Vi vet att många av er ser potential i betodlingen, tack vare den enkät vi gjorde under vintern.

Kursen "Med kunskap växer betan" är ett forum för inspiration och erfarenhetsutbyte för att bättre utnyttja sin potential. NBR drar igång en ny kursomgång den 17 maj, anmälan till Desirée... Läs mer