Hoppa till huvudinnehåll
2023-08-29

Ett effektivt växtskydd är en av grundförutsättningarna för svensk betodling och en fråga som står högt på Betodlarnas agenda.

Under veckan har vi bland annat skickat in skrivelser till den process som pågår för den aktiva substansen i Safari 50 DF (triflusulfuron-metyl). Substansen är... Läs mer

2023-08-22

Vi har samlat svar på några vanliga frågor angående de bekräftade arealerna i sockerbetskontrakten 2024.

 

Varför får jag inte hela min önskade areal 2024?

Nordic Sugar kontrakterar den areal man bedömer behövs för att täcka det behov man har av socker. Marknadsbehovet bedöms... Läs mer

2023-08-17

Nordic Sugar har idag gått ut med information om kontrakterade arealer 2024. Som vi tidigare skrivit var intresset för kontraktering stort. Vi är speciellt glada att Betodlarnas medlemmar har visat så stort intresse för att fortsätta odla och i många fall utöka sin odling. Sockerbetor har en... Läs mer

2023-07-14

Intresset för att kontraktera betor 2024 har varit stort och den anmälda arealen är större än vad Nordic Sugar har behov för. En stor del av ökningen står ni medlemmar, befintliga odlare, för. Betodlarna glädjs åt att intresset är stort och fortsätter dialogen med Nordic Sugar för att bibehålla... Läs mer

2023-06-30

Redan innan månaden börjat publicerar vi nu månadsbrevet för juli. I detta delar Axel Lundberg med sig av sina tankar och resonemang kring de rörliga och fasta kontraktsmodeller som är möjliga att teckna till och med 7 juli. Läs månadsbrevet... Läs mer

2023-06-30

Ett stort tack för alla trevliga och givande diskussioner vi fick med er betodlare under årets Borgeby Fältdagar!

 

2023-06-26

Även i år tog kalken slut snabbt och alla beställningar kunde inte tillgodoses.

I dialog mellan Nordic Sugar och Betodlarna beslutades om att kvotera mängden kalk till 6 ton per kontrakterad areal. Det innnebär att ca 60 % av arealen som kalk beställdes till fick kalk.

2023-06-22

Betodlarna och Nordic Sugar är överens om villkoren för betodling 2024. Överenskommelsen ger svenska betodlare möjlighet att teckna ettåriga kontrakt med fast eller rörligt pris. Den fasta prismodellen innebär ett oförändrat genomsnittligt betpris på 42 euro/ton rena betor (ca 481 kr/ton*). Den... Läs mer

2023-06-20

I mitten av juni representerade Jacob Bennet Betodlarna på WABCGs kongress i Cali, Colombia. WABCG är en intresseorgansation som samlar bet- och rörsockerodlare från hela världen. På kongressen behandlades bland annat frågor om marknad och hållbarhet i odlingen.

Ett längre referat kommer... Läs mer

2023-06-20

Årets andra nummer av Betodlaren är ute. Den digitala upplagan hittar du här.