Hoppa till huvudinnehåll
2021-05-28

Några korta internationella notiser finns i månadsbrevet för maj månad. Du finner detta under fliken omvärld.

2021-04-16

Den senaste tidens nattfrost söder om Östersjön har inte bara påverkat vinodlingarna i Frankrike utan även sockerbetorna. Just nu bedömer fransmännen att omsådd kommer att ske på 30 000 - 55 000 hektar.
I södra Tyskland och i östra Europa rapporteras också om en del omsådder, men långt... Läs mer

2021-03-23

Den 23 mars startade årets betsådd på Övedskloster.
Foto: Lars Bäksted.

2021-03-11

Världsmarknadspriset är nu det högsta på fyra år. Ännu ingen uppgång för EU:s sockerpris. Läs mer om sockermarknaden under fliken Omvärld.

2021-01-31

Om detta och annat skriver Lars Falck i månadsbrevet för 2021. Du hittar det under fliken Omvärld.

2021-01-29

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Håstadiuspris för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom svensk växtodling har tilldelats Robert Olsson.

Motiveringen lyder: för hans centrala roll i arbetet med att utveckla en hållbar och lönsam svensk sockerbetsodling, till... Läs mer

2021-01-04

2020 har gett oss många nya möjligheter att ta med oss in i år 2021. Detta skriver Jacob Bennet om i månadsbrevet för december. Du hittar det under fliken Omvärld.

2020-12-11

I Betodlaren som kommer ut strax före jul finns en utförlig beskrivning av samtliga sorter på 2021 års sortlista. Du hittar sortlistan i bilagan nedan.

2020-12-10

Läs mer om årets långa kampanj i bilagan nedan.