Hoppa till huvudinnehåll
2023-06-14

I månadsbrevet för juni skriver Ida Lindell kort om hur tillväxten ser ut i Sverige och Europa. Dessutom en kort lägresrapport från bygget av ny provtvätt. Läs månadsbrevet här.

2023-05-23

I majs månadsbrev skriver Lars Bäksted om sina tankar och reflektioner efter LRFs riksförbundsråd som tidigare i våras var på besök i Bryssel. 

 

Du hittar månadsbrevet här.

2023-04-28

Idag har Kemikalieinspektionen bifallit vår ansökan om utvidgat användningsområde (UPMA) för att använda Mavrik mot trips i sockerbetor.

Följ prognosen på www.sockerbetor.nu och utvecklingen i de egna betfälten för att bedömma behov av bekämpning. 

... Läs mer
2023-04-27

Nu finns ett nytt månadsbrev publicerat här.

I månadsbrevet för april skriver Ida Lindell kort om läget för betsådden och sockermarknaden. Dessutom finns information om en enkät som Konkurrensverket önskar att betodlare svarar på.... Läs mer

2023-04-21

Regeringen har beslutat att se över och uppdatera den svenska Livsmedelsstrategin från 2017. Betodlarna ser positivt på översynen och har skickat in inspel till detta arbetet. Dokumentet finns nedan.

Som organsationsmedlem i LRF har vi även bidragit med synpunkter till deras arbete med... Läs mer

2023-04-19

Undantag från kravet på nedmyllning av stallgödsel har beviljats av Ystad-Österlenregionens miljöförbund. . Dispensen gäller i kommunerna Ystad, Simrishamn och Tomelilla när gödsel sprids på fält med känslig gröda och vinderosionskänslig jord.

Observera villkoren som är förknippade med... Läs mer

2023-03-31

De genomsnittliga sockerpriserna på sålt socker i Europa fortsätter öka och når under februari upp till 804 euro/ton socker. Inte någon månad de senaste 15 åren har visat på så höga priser. Se hela diagrammet här.... Läs mer

2023-03-10

Betodlarnas Årsstämma 2023 är avslutad. Stämman hölls den 9 mars på Hotel Scandic star i Lund i samband med den gemensamma Betdagen som arrangerades tillsammans med NBR och Nordic Sugar. 

Eftermiddagens första halvlek bestod i Inspirationsmöte med Nordic Sugar och NBR. Mötet berörde året... Läs mer

2023-02-23

Den 9 mars kl 15.30 bjuder Svenska Betodlarna ek. för. till årsstämma på Scandic Star, Lund. Stämman hålls i samband med Nordic Sugars och NBRs Inspirationsdag som inleds med lunch kl 11.30 (www.sockerbetor.nu). Stämmohandlingar finns tillgängliga under fliken... Läs mer

2023-02-15

I Bryssel och runt om i Europa pågår en stor debatt kring det förslag på ny förordning av hållbar användning av växtskyddsmedel (SUR) som presenterats av EU-kommisionen tidigare i år. 

Förslaget innebär t.ex. stora minskningar i användning av växtskyddsmedel, regleringar kring var... Läs mer