Hoppa till huvudinnehåll
2021-08-16

I principöverenskommelsen till det nya avtalet har Betodlarna och Nordic Sugar mycket högt ställda förväntningar på en ny provtvätt och en ny automatiserad provuttagning till 2023 års kampanj. Läs mer i bilagan nedan. 

2021-07-31

Så skriver Anders Lindkvist i månadsbrevet för juli. Du hittar det i bilagan här nedan.

2021-07-13

Extrem torka och problem med ogräs där glyfosat inte räcker utan måste tankblandas med andra preparat. Om detta skriver den amerikanske betodlarordföranden David Thomson i Världen runt juli 2021. Du hittar detta under fliken Omvärld och i bilagan nedan.

2021-07-05

Betodlarna och Nordic Sugar har kommit överens om betpris och kontraktsvillkor för 2022. Läs mer i bilagan nedan.

2021-06-02

Vill du vara med och leda svensk betodling in i framtiden? Då kanske du är Betodlarnas nästa Generalsekreterare. Läs mer i annonsen nedan.

2021-05-28

Några korta internationella notiser finns i månadsbrevet för maj månad. Du finner detta under fliken omvärld.

2021-04-16

Den senaste tidens nattfrost söder om Östersjön har inte bara påverkat vinodlingarna i Frankrike utan även sockerbetorna. Just nu bedömer fransmännen att omsådd kommer att ske på 30 000 - 55 000 hektar.
I södra Tyskland och i östra Europa rapporteras också om en del omsådder, men långt... Läs mer

2021-03-23

Den 23 mars startade årets betsådd på Övedskloster.
Foto: Lars Bäksted.

2021-03-11

Världsmarknadspriset är nu det högsta på fyra år. Ännu ingen uppgång för EU:s sockerpris. Läs mer om sockermarknaden under fliken Omvärld.