Hoppa till huvudinnehåll
2019-11-15

Årets höga betskörd i kombination med begränsad avverkningskapacitet ger en lång kampanj. Sista upptagningsdatum för att ta del av internförsäkringen flyttas fram från den 1 december till den 10 december.

 

Betodlarna och Nordic Sugar har kommit överens om mer generösa villkor... Läs mer

2019-11-01

Om detta, samt läget i några andra länder står att läsa i månadsbrevet för oktober. Logga in på medlemssidorna och läs vidare.

2019-10-23

Att den första månaden av årets betkampanj har inneburit reducerad kapacitet på bruket har väl inte undgått någon betodlare. Stora nyinvesteringar i fabriken har gett större problem än vi kunde förvänta oss. Vad gör odlarföreningen i den uppkomna situationen?

Betodlarna tar den uppkomna... Läs mer

2019-10-21

Vi får många frågor om viket pris man kan räkna med för kontrakts- och överskottsbetor. Öppna bilagan och läs vidare.

2019-10-02

Betpriset i svenska kronor bestäms av eurokursen som ett medeltal för september månad. För 2019 är denna 10,6974.
Ifjol var kursen 10,4416.
Enkelt uttryckt kan man säga att varje 10-örings förändring betyder 200 kr/ha.

Gårdsstödet bestäms av eurokursen för sista bankdagen i... Läs mer

2019-09-16

Så skriver Anders Lindkvist i månadsbrevet för september. Logga in på medlemssidorna och läs vidare.

2019-09-11

Kontraktering inför 2020 avslutades för en kort tid sedan. Resultatet blev positivt med en ökning på cirka 10 % jämfört med nuvarande år.

Betodlarnas ordförande Jacob Bennet kommenterar:
- Årets kontraktering med en god ökning inför 2020 års visar att tilltron till svensk betodling... Läs mer

2019-08-16

Öppna dokumentet i bilagan nedan och läs vad Betodlarna skriver i frågan om fast eller rörligt betpris.

2019-08-06

Nordzucker förvärvar 70 % av aktierna i Mackay Sugar i nordöstra Australien. Det handlar om det näst största sockerföretaget i landet med en årlig produktionskapacitet på cirka 700 000 ton socker.

Betodlarna önskar lycka till med satsningen.

2019-07-31

De båda sockerinstituten ISO och F. O. Licht förutspår att världens sockerproduktion kommer att understiga konsumtionen kommande år. För innevarande marknadsår har man olika uppfattning.

Sockerbalans i miljoner ton   ISO F.O.Licht 2018/19 +1,8 -1,1... Läs mer