Hoppa till huvudinnehåll

En fortsatt rättslig process i Gauchoärendet har ingen inverkan på årets betodling, då betsådden nu är avslutad med frö betat med Force.

Betodlarna delar åsikterna från Kemikalieinspektionen att möjligheten att få prövningstillstånd i högre instans är begränsad.

Styrelsen för Betodlarna har bl a med beaktande av ovanstående därför beslutat att inte överklaga det beslut i Mark- och Miljödomstolen där dispensen för användning av Gauchobetat frö 2019 upphävdes.