Hoppa till huvudinnehåll

Betorna står inför en helt ny situation när betåret 2022 tar sin början.

På grund av de skenande kostnader för insatsvaror och avsalupriser på andra grödor förändras sockerbetans roll i växtodlingen 2022. Från att tidigare år varit en motor i växtföljdens ekonomi är sockerbetorna inför årets sådd istället grödan som bidrar med stabiliteten i växtföljden. Den långa tillväxtsäsongen gör att betorna har mycket bra möjlighet att repa sig och bygga hög skörd trots perioder med ogynnsamt väder. Det bevisade sockerbetorna inte minst den säsong som nyss passerat där betorna levererade på rekordnivå trots en kall blöt start och en varm torr sommar.

Som  betodlare blir fokus på grödan och tajming av insatser viktigare än någonsin. I situationen vi befinner oss i räcker det inte att luta sig mot betornas stabilitet för att de ska vara konkurrenskraftiga utan varje insats måste prioriteras för att ge bästa effekt och bidra till skördar över medel. Varje extra ton socker som produceras per hektar (ca 6 ton betor vid 17 % socker) är värt ca 2000 kr, ett välbehövligt tillskott med tanke på hur kalkylen ser ut i nuläget.

Föreningen har dialog med Nordic sugar för att sockerbetorna både 2022 och många år framåt ska vara attraktiva i växtföljden. Givetvis tittar vi på priset på betor, men också på andra villkor som bidrar till en attraktiv och lönsam betodling. 

Vi får en del frågor om omvärden och vad som gäller för de kontrakt som är tecknade för 2022. Nedan följer några förtydliganden. Hör gärna av er om ni har följdfrågor.

 • Kan man minska arealen och ändå få marknadstillägg?

  • För att få marknadstillägget på 1,80 euro eller 1,40 euro (kontrakterad areal på minst 90 % respektive 80-89,9% jämfört med 2021) ska kontrakterad areal sås.

 • Vad bli konsekvensen av att så mindre areal än vad som kontrakterats?

  • Att så mindre areal än vad som är kontrakterat innebär att odlaren blir skyldig att kompensera Nordic sugar. Kompensationen utgör 50 % av differensen mellan kontrakterad och sådd areal multiplicerat med förväntad skörd och kontraktets genomsnittliga pris. För de många odlare motsvarar den normala intäkten för betorna 18000-24000 kr/ha vilket alltså ska multiplicerat med halva den osådda arealen för att uppskatta ersättningskravet.

  • Att inte så den kontrakterade arealen är dessutom ett kontraktsbrott och kan leda till att odlaren fråntas rätten till kontraktering som ”Befintlig odlare” kommande kampanj.
 • ​​​Hur ser lagren av socker ut i Europa?

  • Vi har relativt låga sockerlager i Europa jämfört med senaste åren. Det gör att vi sedan innan trodde på en relativt stark utveckling för europeiskt socker.
 • Hur påverkar kriget i Ukraina europeiska lagerstatusen för socker?

  • Import/Export av socker till Ryssland och Ukraina är marginell så detta påverkar inte europeiska lager i större utsträckning. Dock kan vi nog räkna med att europeisk befolkning kommer växa med ett antal miljoner vilket ökar konsumtionen. Därmed kan följden bli sjunkande lager pga ökat behov.

 • Hur påverkar energipriserna sockerproduktionen?

  • Sockerindustrin är kraftigt gasberoende. Tillgång och prisnivå påverkar givetvis produktionskostnaderna, men som priserna ser ut just nu borde det bli möjlighet att sälja socker till bra priser framöver. Om gas- och sockerpriser kommer ta ut varandra är svårt att säga. Vi håller på att analysera gasprisets påverkan, men är inte helt i mål med analysen...