Hoppa till huvudinnehåll
Dispens Nexide CS 2022-04-26

Betodlarna, Nordic sugar och NBR har gemensamt ansökt om dispens för bekämpning av skadeinsekter i betornas tidiga stadier.

Dispensen beviljades 2022-04-26 och gäller 26 april-31 maj 2022 i sockerbetor BBCH 11-14 dvs. från ett till fyra örtbad på betorna.

Preparatet kräver direktträff för effekt. Bekämpning rekommenderas vid uppnådda bekämpningströskar (50 % kraftigt angripna plantor). Bevaka fälten och följ den bevakning som kontinuerligt publiceras i appen och på www.sockerbetor.nu

Samma villkor som gäller för produkten gäller för dispensen, dvs. 

  • Personlig skyddsutrustning ska användas.
  • Ingen spridning där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
  • Anpassade skyddsavstånd bestäms med hjälp av Hjälpredan (grov dusch om avdriftsreducerande utrustning).
  • Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag och öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas.