Hoppa till huvudinnehåll

Eurokurs

Växelkursen för 2022 års betpris är fastställd till 10,7842.  

I Leveranskontrakten mellan odlare och Nordic Sugar är betpriset definierat i euro/ton. I Branschavtalet är det överenskommet att omräkningskursen mellan euro och SEK bestäms som ett genomsnitt av kursen för september månad aktuellt odlingsår.

Serviceavgift

Vid föreningens årsstämma i våras gav stämman mandat till styrelsen att fastställa serviceavgiftens storlek. Vid styrelsens möte i september beslutades att fastställa serviceavgiften till föreningen för 2022 till 170 kr/ha, det vill säga oförändrad jämfört med 2021. Serviceavgiften justeras, likt tidigare, i samband med årets betlikvider.