Hoppa till huvudinnehåll

Betodlarnas överklagan till Mark- och miljööverdomstolen angående Gauchobetning har inte vunnit gehör. Även om sista ordet i ärendet ännu inte är sagt är det mycket bråttom för Nordic Sugar att beställa nytt betfrö hos respektive fröföretag. Detta för att de svenska betodlarna ska kunna få betfrö i rimlig tid inför den stundande sockerbetssådden.

 

Nordic Sugar har därför tillsammans med Betodlarna beslutat att beställa frö med Forcebetning. Nordic Sugar har gjort sitt yttersta för att i ett sent läge hitta frö som ska kunna betas med Force.

Efter dessa ansträngningar kommer frö till hela den svenska arealen att kunna levereras. Ambitionen är att vi skall kunna tillhandahålla samma sorter som i den ursprungliga beställningen men mindre avvikelser kan förekomma. Vi förväntar att priset kommer att vara detsamma som för det Gauchobetade fröet. Observera att alla odlare som har beställt Gauchobetat frö måste bekräfta sin nya fröorder med Forcebetning på Mina sidor inom kort. Mer information om detta kommer.

 

Nordic Sugar har vid denna tidpunkt inte någon överblick över hur stora kostnader detta innebär för svensk betodling men gör allt för att minimera effekterna.

 

Nordic Sugar och Betodlarna har haft mycket täta kontakter i frågan och en samsyn råder.