Hoppa till huvudinnehåll

Sedan många år tillbaka presenterar EU-kommissionen de inrapporterade sockerpriserna. Rapporteringen har två månaders fördröjning.

Just nu finns rapporteringen för juli månad tillgänglig. Precis som tidigare månader är priset mycket lågt.

Tidigare fanns uppdelning på kvot- och industrisocker, men fr o m oktober 2017 finns inte dessa begrepp längre, utan det handlar bara om ett begrepp: "socker".

I juli var det inrapporterade sockerpriset i medeltal 346 euro per ton. Priset avser bulksocker.

Se utvecklingen från 2007 fram till juli 2018 här.

Även världsmarknadspriset ligger på en mycket låg nivå. Se utvecklingen här.