Hoppa till huvudinnehåll

Mark- och miljödomstolen har upphävt den av Kemikalieinspektionen tidigare beviljade dispensen för användning av Gauchobetat frö.

Betodlarna beklagar beslutet. Föreningen har stort förtroende för Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket som är landets expertmyndigheter i dessa frågor. Det är mycket oroande för framtiden att svenskt lantbruk inte kan lita på beslut, fattade enligt dagens lagstiftning och med den kompetens som Kemikalieinspektion besitter. Detta medför ett oacceptabelt rättsosäkert läge för alla areella näringar i Sverige, där man i en del fall är beroende av dispenser.