Hoppa till huvudinnehåll

I sommras presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förordning för hållbar användning av växtskydd (Sustainable Use Regulation, SUR). Denna föreslås ersätta det direktiv på samma ämne som medlemsländerna har att förhålla sig till idag. Genom att göra om direktivet till en förordning skulle respektive medlemmslands möjligheter till anpassning bil betydligt mindre jämfört med vad det är idag.

I förslaget finns bland annat åtgärder kring minskad användning av växtskydd, hårdare restriktioner om användning i känsliga områden och större krav på dokumentation. Det skulle få stor påverkan på all växtodling i Europa, däribland betodlingen.

Betodlarna har aktivt lämnat synpunkter på förslaget på olika sätt. Dels genom ett eget remissvar, men också genom synpunkter inskickade via LRF och det europeiska betodlarnätverket CIBE. Nedan finns det remissvar som Betodlarna skickat in, samt de synpunkter som skickats in via LRF och CIBE.