Hoppa till huvudinnehåll

En av nyheterna för kommande år är att kontraktering inte längre sker i ton polsocker utan i areal.

Nordic Sugar beskriver detaljer om detta på www.sockerbetor.nu

Betodlarna ser hektarkontraktering som ett nytt positivt element. Du får fullt betalt för alla betor. Och behöver således inte fundera på om det är lönt att göra den sista åtgärden, t ex i form av en extra svampsprutning.

Vi menar också att detta kommer att driva på skördeutvecklingen. För fortsatt konkurrenskraft är det viktigt att de svenska skördana fortsätter öka. Helst i en snabbare takt än tidigare.

Förfarandet med arealbaserad kontraktering innebär vidare att Nordic Sugar tar hela volymrisken. Det enda krav som ställs på odlaren är att det sås minst den kontrakterade arealen. I annat fall har Nordic Sugar rätt till kompensation.