Hoppa till huvudinnehåll

Torkan i slutet av sommaren i kombination med många luckiga fält och omsådda fält har så här långt i kampanj inneburit lägre rotskördar än 5-årsgenomsnittet. All sommarens sol har dock bidragit till höga sockerhalter som ännu inte har sjunkit särskilt mycket. Till viss del kompenserar detta för lägre rotskördar. Att leverera betor med hög sockerhalt till fabriken är ett bra sätt att förse Örtofta med socker, både för odlaren och industrin.

Årets grundpris för sockerbetor (17 % sockerhalt) vid ettåriga fastpriskontrakt är med årets eurokurs 311 kr, därtill tillkommer pristillägget på maximalt 22 kr beroende på kontrakterad areal 2023 i förhållande till kontrakterad areal 2022.

Priset justeras upp/ner med 0,9 % per 0,1 %-enhets ökning/minskning av sockerhalten med utgångspunkt vid 17 %. För renhet gäller tillägg/avdrag på priset med 0,2 kr per tiondels procentenhet överstigande/understigande 89,5 %. 

Med föregående veckas genomsnittliga renhet (91,3 %) och sockerhalt (18,45 %) innebär det en ökning i förhållande till baspriset på nästan 15 %.