Hoppa till huvudinnehåll

Under januari kom beslut om att det nu är godkänt att använda Mavrik i tidiga insektsbekämpningar mot betfluga och betbladlus i sockerbetor (BBCH09-39). Mavrik blir därmed enda insekticid som är godkänd vi tidiga behandlingar i Sverige.

Den gångna veckan har insekticider också varit ett hett ämne i Bryssel. EU domstolen (Court of justice of the EU, CJEU) beslutade att den tolkning flera länder gjort för att kunna ge dispens för användning av neonikotinoider vid betning av utsäde inte längre är godkänd. Beskedet kom efter en tvist mellan miljöorganisationen PAN Europe (Pesticide Action Network) och belgiska staten. Beslutet är bindande för alla medlemsstater och kan inte överklagas.

Beslutet som tagits får ingen praktisk påverkan på vår svenska betodling i dagsläget. För flera andra europeiska länder kan påverkan bli stor redan 2023. I några länder har dispens för betning med neonikotinoider 2023 beviljats sedan tidigare, medan andra länder fortfarande väntade på beslut om dispens. För dessa, t.ex. Frankrike, kommer inga dispenser lämnas och oron är stor över ökad risk för angrepp av t.ex. virusgulsot som 2020 kostade ca 30 % av den franska skörden (upp till 70 % för enskilda odlare).