Hoppa till huvudinnehåll

De första dagarna i juni arrangerade CIBE, de europeiska betodlarorganisationernas gemensamma organisation, sin 46 kongress. Kongressen hålls vanligen vart tredje år och är ett forum för att diskutera gemensamma frågor och byta erfarenheter.

Betodlarna är medlemmar i CIBE och mycket av den lobbyverksamhet i Bryssel som sker för Betodlarnas räkning sker genom CIBE.

Under årets kongress diskuterades bl.a. hur sockerbetssektorn kan stärkas och hantera de utmaningar branschen står inför på ett bra sätt. En större studie över hur branschen anpassat sig till tiden efter kvoternas avskaffande har gjorts vilken presenterades och diskuterades. Betodlingens påverkan av ”den Gröna Given” / ”the Green Deal”, EUs handelspolitik och de spegelklausuler som diskuteras inom EU var andra ämnen på programmet. Under dagarna berördes också framtida potentiella möjligheter med nya förädlingstekniker och kolinlagring (Carbon farming). Flera representanter från Bryssel var på plats, fysiskt eller via länk, däribland Jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski.

Kongressen arrangerades i Gdansk tillsammans med polska betodlarorganisationen (KZPBC) som berättade en del om polsk betodling. Sista dagen bjöds vi in att besöka en nybyggd sockerterminal i Gdansks hamn som årligen skeppar ut lika mycket socker som vi producerar i Sverige, ca 300 000 ton socker.

Ett längre referat av kongressen kommer höstens första nummer av Betodlaren.

Jacob Bennet och Fredrik Larsson representerade svenska Betodlarna tillsammans med Ida Lindell på CIBE kongress i Gdansk
Jacob Bennet och Fredrik Larsson representerade svenska Betodlarna tillsammans med Ida Lindell på CIBE kongress i Gdansk