Hoppa till huvudinnehåll

I principöverenskommelsen till det nya avtalet har Betodlarna och Nordic Sugar mycket högt ställda förväntningar på en ny provtvätt och en ny automatiserad provuttagning till 2023 års kampanj. Läs mer i bilagan nedan. 

Bilaga