Hoppa till huvudinnehåll

I dessa coronatider har vi sett kraftiga fall på många råvaror. Nu gäller detta även socker.

Efter ett par mycket tuffa år för sockerindustrierna började man se tydliga tecken på en prisuppgång för några månader sedan och vädrade morgonluft. Såväl inom EU som globalt. Men nu har det kommit en kraftig rekyl. Världsmarknadspriset och spotpriset i EU har fallit tillbaka till de riktigt låga nivåerna.

Orsakerna är flera:
Nedstängda samhällen har lett till minskad konsumtion av socker.
Kollapsen för råoljepriset har fått etanolpriset att sjunka. Detta innebär svag lönsamhet att producera etanol av socker. Därtill har den brasilianska valutan sjunkit kraftigt, vilket medfört att Brasilien ställer om produktion mot mer socker.

Sen ska man dock ha i beaktande att inom EU löper en stor del av försäljningen på tidigare ingångna kontrakt, så raset på spotpriset får inte omedelbart fullt genomslag. Men klart är att det ljus som syntes för en kort tid sedan har börjat släckas ner.

Vill du läsa mer så finns den senaste rapporten från CIBE i bilagan nedan.

Anders Lindkvist