Hoppa till huvudinnehåll

Läs mer om vad Nordic Sugar skriver om renhet i det nya avtalet på www.sockerbetor.nu

Under flera år har renheten varit ett stort diskussionsämne inom odlarkåren. Som odlare kan man påverka mycket. Men den sista delen med lastning och rensning har man själv inte full kontroll över.

Hög renhet är fortfarande viktigt. Det nya avtalet innebär dock att renhetens betydelse på täckningsbidraget minskar.

Når det gäller vilken rensningsgrad du som odlare önskar av transportören är ingenting ändrat. I Branschavtalet står det följande:
”Odlaren bestämmer vilken grad av rensning som ska användas. Detta ska Odlaren kommunicera till transportören före leveranstillfället, eller senast i samband med detta. Om transportören inte följer odlarens direktiv har Odlaren rätt att omedelbart avbryta lastningen och påkalla personal från NS, så att lastning kan återupptas inom några dagar.”

Under den gångna kampanjen kom det in en hel del synpunkter på oförklarligt låga renheter. Detta gällde främst för betor odlade på lätt jord. Betodlarna arbetar tillsammans med Nordic Sugar med denna fråga, men det är något som ligger utanför Branschavtalet.

Borttagandet av fraktkostnaden för det administrativa avdraget på 3,65 % är, om än ett litet, så dock ett steg i positiv riktning.

Vi vill påminna om medlemssidorna på Betodlarnas hemsida. Där finns material enbart för medlemmar. Om du ännu inte har registrerat dig för att få tillgång till dessa sidor rekommenderar vi att du gör det nu. Klicka på ”Logga in” uppe till höger på öppningssidan.