Hoppa till huvudinnehåll

Sortkommissionen fattade i förra veckan beslut om den sortlista som definierar vilka sorter som är godkända för odling och leverans till Nordic Sugar 2023. I nästa nummer av Betodlaren, som kommer ut vecka 51, publiceras försöksresultaten som ni har att utgå ifrån när det blir dags att välja sorter som ska passar behoven. 

Från och med i år är sortprovningen för Sverige och Danmark gemensam. Förhoppningen med förändringen är att vi ska få ett större underlag för resultaten som ska spegla vårt odlingsområde väl. Det innebär också att det från och med i år är en gemensam sortlista för Sverige och Danmark. Eftersom listorna sett lite olika ut tidigare år blir den under en övergångsperiod längre än vi varit vana vid. Det är upp till sortföreträdarna att välja vilka sorter man fokuserar på i respektive land, men samtliga sorter på listan är godkända att leverera till Örtofta.