Hoppa till huvudinnehåll
Betodlarstämma 2022-05-12

Den 12 maj höll föreningen årsstämma på Tejarp, Klågerup. Stämman gästades av ca 100 personer som förutom ordinarie stämmoförhandlingar också fick avnjuta lunch, tårta och intressanta föredrag från Desirée och Rikard på NBR, Maria Forshufvud och Jonas Hildingh, Nordic sugars marknadsavdelning.

Stämman leddes av Anneli Kihlstrand. Under stämmoförhandlingarna nyvaldes Christian Nilsson, Tomelilla och Johan Wadborg, Landskrona till Betodlarrådet och Karin Mårtensson, Löderup som ny medlem i valberedningen. Som revisorssuppleant nyvaldes aukt. rev. Thérese Henningsson, Grant Thornton. I övrigt endast omval av förtroendevalda.

Till årets betodlare utsågs Jeppe Mårtensson.

Under stämman avtackades tidigare förtroendevalda; i Betodlarrådet, Olov Hillerström och Kristian Mårtensson, samt i Valberedningen Ingemar Gerhardsson.

Dessutom tackade föreningen av Anders Lindkvist som under 21 år med stort engagemang varit Generalsekreterare för föreningen. Anders tackades av de tre ordförandena som verkat under hans tid som Generalsekreterare, Otto von Arnold, Gustaf Tornerhjelm och Jacob Bennet.

Ett längre sammandrag av stämman kommer i nästa nummer av Betodlaren som landar i medlemmarnas postlådor i mitten av juni!