Hoppa till huvudinnehåll
Fraktfartyg

Nordic sugar är prioriterade som gaskonsumenter för att kunna processa betor och producera socker och foder. Om gasen ransoneras räcker inte den mängd man är prioriterad för till att processa alla de betor som förväntas levereras under kampanjen.

Trots att den driftsatta ångledningen från Kraftringen och viss ombyggnad av pannorna förväntas kunna bidra för att sänka gasbehovet bedömer Nordic sugar risken som stor att man inte kommer kunna processa alla betor i Sverige. För att undvika denna risk kommer Nordic sugar skicka ca 300 000 ton betor via havet från Trelleborgs hamn till Nakskov. Denna mängd kan komma att ändras utifrån hur läget i omvärlden utvecklas och hur kampanjen i Sverige respektive Danmark fortlöper.

Betorna som skeppas till Nakskov kommer hämtas från de sydskånska transportgrupperna. För att säkerställa att ingen odlare ”drabbas” av ändrade rutiner kommer, kontinuerligt, 30-50 % av varje odlares leveranser ske till Örtofta med 100 % provtagning enligt ordinarie rutiner, medan resterande leveranser går direkt till hamnen och vägs innan de tippas på kaj. Avräkningen för renhet och kvalité kommer baseras på betor levererade till Örtofta, medan varje leverans vägs oavsett leveransort. Frakten för orenheter anpassas till leveransort, dvs. leveranser direkt till Trelleborg baseras på avstånd till Trelleborgs hamn medan leveranser till Örtofta hanteras som vanligt.

Planen är att transporten av betor till Danmark kommer starta strax efter kampanjstart och pågå ca 3-4 månader.

Mer information på sockerbetor.nu.