Hoppa till huvudinnehåll
Den nya logotypen har fått ett modernare utseende och tydliggör vad det är vi sysslar med – vi odlar svenskt socker!

Nu ska vi bli bättre på att kommunicera med er medlemmar. I månadsskiftet september-oktober lanserar vi vår nya grafiska profil och en helt ny modern hemsida!

Under fjolåret fattade Betodlarnas styrelse beslut om ett projekt för att förbättra informationen till och kommunikationen med sina medlemmar. En viktig ingrediens i detta är en ny hemsida. 

Vi har valt att lägga fokus på att förmedla sådan information som ingen annan gör, utan där föreningen har unik kunskap som på ett bättre sätt en tidigare bör komma medlemmarna till godo. Att bygga en hemsida är en sak, att ständigt uppdatera den kan vara något helt annat. Betydligt mer tid än tidigare kommer att läggas på uppdatering så att hemsidan alltid ska kännas aktuell.

Månadsbrev

Vi kommer frekvent att uppdatera hemsidan med aktuell information och relevanta länkar och ambitionen är även att vi genom hemsidan ska publicera ett månadsbrev. Månadsbrevet ska utgöra kompletterande information. Det kommer inte att medföra några ändringar på innehåll eller utformning av artiklar i Betodlaren, som precis som tidigare kommer att komma ut en gång i kvartalet.

Dator, mobil och läsplatta

Vår nya hemsida har en responsiv design, vilket gör den tillgänglig i datorer, på surfplattor och smarta mobiltelefoner, oberoende av modell. Vi tycker det är viktigt att anpassa sidan till de nya kanalerna.

Hemsidan är byggd med Drupal – en öppen tekniklösning som bland annat innebär att det inte tillkommer några licenskostnader och att man som kund inte är låst till ett visst företag. Systemet används av företag och organisationer över hela världen – allt från Vita huset och Lunds Universitet till Bränneriets Gård. Och nu Betodlarna.

Som projektledare för den nya kommunikationen har Anna Envall Lundberg på Analysera AB anlitats. Anna har följt oss under året och har tillsammans med styrelsen och en grupp betodlare arbetat fram riktlinjer för vår framtida kommunikation.

– Vår förhoppning är att ni ska känna att ni blir serverade med relevant information, men också att ni kan mötas och kommunicera. Genom ”Intranätet” kommer ni att kunna kommentera aktuell information och skapa dialog, berättar Anna.

Vi är nyfikna på vad ni tycker! Kom gärna med såväl ris som ros! Och vad gäller hemsidan så är vi idel öra – den ska vi utveckla gemensamt!

Hemsidans design och funktionalitet är utvecklad av Bengt Rasmusson på Inmedit AB.