Hoppa till huvudinnehåll

Ett av de nya inslagen i det nya avtalet är volymbonus. Du hittar detaljerad beskrivning på www.sockerbetor.nu

Vi inom Betodlarna tycker att detta är ett positivt element för att öka hektarintäkten. Under de senaste åren har en hel del odlare minskat sin betodling. Vi tror att många kan öka sin betodling och därmed komma i åtnjutande av volymbonusen. Om du inte kan öka din areal inför 2020 har du även möjlighet att göra detta inför 2021 års odling och då ta del av samma bonus.

Även nyodlare är berättigade till volymbonusen. Som nyodlare inför kontraktering odlingsåret 2020 (resp. 2021) räknas fysisk och juridisk person som inte odlat sockerbetor odlingsåret 2019 (resp. 2020). Dock med det undantag att byte av företagsform (t ex från fysisk till juridisk person, eller tvärtom) inte kvalificerar till begreppet nyodlare.

Volymbonusen (0,5 euro/ton betor) betyder en extra intäkt på över 350 kr/ha vid en skörd på 70 ton/ha. För en odling på 30 hektar betyder detta cirka 10 000 kronor om du ökar din odling med minst 10 %.

Vid anmodan från Nordic Sugar ska du som odlare kunna styrka din areal genom SAM-ansökan.