\n

Kontakta oss

Kontakta oss gärna via telefon eller mail. Du är också välkommen att besöka oss, men ring alltid innan så vi säkert är på plats.

Postadress: Elevenborgsvägen 4, 234 56 Alnarp

info@betodlarna.se (eller använd kontaktformuläret nedan)

Kontaktformulär

Kontakta oss

Betodlarnas styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst sju och högst tio ledamöter utan suppleanter. Upp till två av styrelsemedlemmarna kan vara externa personer. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för en tid av tre år. Minst en tredjedel av styrelsen ska årligen nyväljas. Styrelsen deltar mycket i det operativa arbetet. Varje styrelsemedlem har sitt ansvarsområde.

Jacob Bennet

Ansvarsområde: Nationell och internationell näringspolitik.

Tel: 046-24 91 28

Mobil: 0708-23 90 00

E-post: jacob@slattang.se

Jacob Bennet
Ordförande
Axel Lundberg

Ansvarsområde: Ekonomiansvarig.

Mobil: 0730-80 89 20

E-post: ax.lundberg@gmail.com

Axel Lundberg
V ordförande
Johnny Andersson

Ansvarsområde: Ansvarig utgivare för Betodlaren.

Mobil: 0707-86 55 35

E-post: johnny.andersson@yara.com

Johnny Andersson
Styrelseledamot
Louise Andersson

Ansvarsområde: NBR och Kommunikation

Mobil: 070-277 46 34

E-post: granhill.lantbruk@gmail.com

Louise Andersson
Styrelseledamot
Lars Bäksted

Ansvarsområde: LRF Växtodling.

Mobil: 0702-31 36 85

E-post: lars@ovedskloster.com

Lars Bäksted
Styrelseledamot
Ola Cristiansson

Ansvarsområde: Kampanjen

Mobil: 0707-383001

E-post: ola.cristiansson@telia.com

Ola Cristiansson
Styrelseledamot
Lars Falck

Ansvarsområde: Kampanjen.

Tel: 044 - 22 92 16

Mobil: 0708-22 92 17

E-post: isby@telia.com

Lars Falck
Styrelseledamot
Ola Johansson

Ansvarsområde: NBR och Kapitalplacering.

Tel: 044-560 91

Mobil: 0708-66 39 43

E-post: ola@furulundsjordbruk.se

Ola Johansson
Styrelseledamot

Betodlarnas personal

Det löpande arbetet under året sköts av Betodlarnas tjänstemän där vissa är anställda och andra anlitas på konsultbasis.

Ida Lindell
Generalsekreterare
Elin Söderberg
Ekonomiadministration
Ann-Margret Olander
Redaktör tidningen Betodlaren
Ingrid Nybogård
Kontrollant
Magnus Henriksson
Kontrollant

Betodlarrådet

Betodlarrådet, som väljs av ordinarie föreningsstämma, har följande uppgifter:

  • Vara styrelsen behjälplig då behov föreligger inom olika områden. 
  • Att öka bredden i styrelsens arbete så att så många odlares intressen som möjligt beaktas.
  • Att då tillfälle ges, föra samtal/diskussioner kring betodlingen och samla influenser från odlarkollegor.
Anders Andersson

Ort: Vinslöv

Mobil: 0706-27 40 49

E-post: anders@dockarp.se

Anders Andersson
Rådsmedlem
Johan Hoolmé

Ort: Skivarp

Mobil: 0733-30 85 89

E-post: johan@hoolme.se

Johan Hoolmé
Rådsmedlem
Jonas Håkanson

Ort: Höör

Mobil: 0705-792959

E-post: klintagard@gmail.com

Jonas Håkanson
Rådsmedlem
Tommy Ingvarsson

Ort: Höganäs

Mobil: 0708-34 46 67

E-post: tommy@krapperup.se

Tommy Ingvarsson
Rådsmedlem
Johan Knutsson

Ort: Dösjöbro

Mobil: 0703-43 70 33

E-post: johan@dagstorp6.se

Johan Knutsson
Rådsmedlem
Christian Nilsson

Ort: Tomelilla

Mobil: 0708-832682

E-post: toarp1702@yahoo.se

Christian Nilsson
Rådsmedlem
Filip Nilsson

Ort: Tollarp

Mobil: 0734-119261

E-post: filipnilsson86@gmail.com

Filip Nilsson
Rådsmedlem
Linn Stigsdotter Nilsson

Ort: Mörarp

Mobil: 073-7034029

E-post: linnhbg@hotmail.com

Linn Stigsdotter Nilsson
Rådsmedlem
Martin Pålsson

Ort: Trelleborg

Mobil: 0705-30 91 20

E-post: palsson.martin@telia.com

Martin Pålsson
Rådsmedlem
Sten Segerslätt

Ort: Billeberga

Mobil: 0708-24 33 51

E-post: rosenhallenergiab@gmail.com

Sten Segerslätt
Rådsmedlem
Johan Wadborg

Ort: Landskrona

Mobil: 070-78 31 400

E-post: johan.wadborg@hotmail.com

Johan Wadborg
Rådsmedlem
Johan Yngwe

Ort: Sjöbo

Mobil: 0708-81 43 22

E-post: johan.yngwe@gmail.com

Johan Yngwe
Rådsmedlem

Valberedning

Valberedningens uppgift är att till ordinarie föreningsstämma ta fram förslag på styrelse, betodlarråd, revisorer, samt ersättningar till förtroendevalda.

Namn och ortTelefonE-post
Roland Andersson

Mörarp

0705-82 34 08roland.bangsbogard@live.se
Per-Olof Andersson

Bjärred

0708-30 96 18jf@telia.com
Nils-Olof Petersson Hurtig

Gärds Köpinge

0708-23 59 48nilsolofph@gmail.com
Karin Mårtensson

Löderup

0702-366049karin@mtrading.se
Nils-Emil Jönsson

Trelleborg

0709-64 45 02nils.askliden@telia.com