Hoppa till huvudinnehåll

Svenska betodlarna ekonomisk förening representerar landets betodlare. Föreningen arbetar för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förhandlingar om pris och övriga villkor för odling och leverans av betor, utföra näringspolitisk bevakning och i övrigt tillvarata betodlarnas ekonomiska intressen.

Våra verksamheter

Betodlarnas styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst sju och högst tio ledamöter utan suppleanter. Upp till två av styrelsemedlemmarna kan vara externa personer. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för en tid av tre år. Minst en tredjedel av styrelsen ska årligen nyväljas. Styrelsen deltar mycket i det operativa arbetet. Varje styrelsemedlem har sitt ansvarsområde.

Ansvarsområde: Nationell och internationell näringspolitik.

Jacob Bennet
Ordförande

Ansvarsområde: ekonomiansvarig.

Axel Lundberg
V Ordförande

Ansvarsområde: NBR, kapitalplacering.

Ola Johansson
Styrelseledamot

Ansvarsområde: Kontrollen vid bruket.

Lars Falck
Styrelseledamot

Ansvarsområde: Ansvarig utgivare för Betodlaren.

Johnny Andersson
Styrelseledamot
Fredrik Larsson
Styrelseledamot

Ansvarsområde: LRF Växtodling.

Lars Bäksted
Styrelseledamot

Betodlarnas tjänstemän

Det löpande arbetet under året sköts av Betodlarnas tjänstemän där vissa är anställda och andra anlitas på konsultbasis.

Ida Lindell
Generalsekreterare
Anders Lindkvist
Senior advisor
Louise Mårtensson
Ekonomiassistent
Ann-Margret Olander
Redaktör tidningen Betodlaren
Ingrid Nybogård
Kontrollant
Magnus Henriksson
Kontrollant

Betodlarrådet

Betodlarrådet, som väljs av ordinarie föreningsstämma, har följande uppgifter:

Vara styrelsen behjälplig då behov föreligger inom olika områden. 
Att öka bredden i styrelsens arbete så att så många odlares intressen som möjligt beaktas.
Att då tillfälle ges, föra samtal/diskussioner kring betodlingen och samla influenser från odlarkollegor.

Anders Andersson
Rådsmedlem
Christian Andersson
Rådsmedlem
Freddy Bengtsson
Rådsmedlem
Johan Hoolmé
Rådsmedlem
Jonas Håkanson
Rådsmedlem
Johan Knutsson
Rådsmedlem
Christian Nilsson
Rådsmedlem
Filip Nilsson
Rådsmedlem
Martin Pålsson
Rådsmedlem
Sten Segerslätt
Rådsmedlem
Johan Wadborg
Rådsmedlem
Johan Yngwe
Rådsmedlem

Valberedning

Valberedningens uppgift är att till ordinarie föreningsstämma ta fram förslag på styrelse, betodlarråd, revisorer, samt ersättningar till förtroendevalda.

Johan Hansson
Klagstorp
0709-15 67 44 e-post
Per-Olof Andersson
Bjärred
0708-30 96 18 e-post
Karin Mårtensson
Löderup
0702-366049 e-post
Roland Andersson
Mörarp
0705-82 34 08 e-post
Nils-Olof Petersson Hurtig
Gärds Köpinge
0708-23 59 48 e-post
Lars-Olof Ohlsson
Eslöv
0709-64 08 06 e-post
Håkan Jönsson
Simrishamn
0708-40 05 27 e-post