\n

Omvärld

Omvärldsbevakning

Månadsbrev
2024-05-20

Senaste brevet: Månadsbreven tar paus

Läs månadsbreven där styrelsen eller generalsekreteraren skriver om aktuella ämnen.
Symbol: Betodlarna
Sockermarknaden
2024-07-09

Senaste nytt

Läs om EU:s sockerpris, världsmarknaden online och världsmarknadspriset (WABCG).
Symbol: Betodlarna
Världen runt
2024-07-11

Omvärlden

Läs nyheter och lägesrapporter från World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) och andra.
Symbol: Betodlarna