Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell info från Betodlarna

2024-02-19

Knappt en vecka har gått sedan kampanjens sista betor passerade grindarna in på sockerbruket. En kampanj som det kommer ta tid innan vi glömmer,... Läs mer

2024-02-16

Den 12 mars kl 15.00 bjuder Svenska Betodlarna ek. för. till årsstämma på Scandic Star, Lund. Anmäl via formuläret på förstasidan senast 27... Läs mer

Följ oss på Facebook
Följ oss på
Facebook

Omvärldsbevakning

Månadsbrev

2024-01-23

I årets första månadsbrev funderar styrelseledamot Fredrik Larsson om den utmanande kamanjen, det som lett oss hit och vad som finns att ta med sig in i ett nytt betår 2024.

Läs mer

Sockermarknaden

2024-02-12
Läs om EU:s sockerpris, världsmarknaden online och världsmarknadspriset (WABCG).
Läs mer

Världen runt

2024-02-12
Läs nyheter och lägesrapporter från World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) och andra.
Läs mer

Betodlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

Tidningen innehåller information och kunskap som gagnar den svenska sockerbetsodlingen. I Betodlaren kan man bland annat läsa om:

Läs tidskriften

Betodlarna - socker­bets­odlarnas riks­organisation

Betodlarna är sockerbetsodlarnas riksorganisation. Vi representerar landets sockerbetsodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen och tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Mer om oss