Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell info från Betodlarna

2022-11-30

I sommras presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förordning för hållbar användning av växtskydd (Sustainable Use Regulation, SUR). Denna... Läs mer

2022-11-24

Sortkommissionen fattade i förra veckan beslut om den sortlista som definierar vilka sorter som är godkända för odling och leverans till Nordic... Läs mer

Följ oss på Facebook
Följ oss på
Facebook

Omvärldsbevakning

Månadsbrev

2022-10-31

I oktobers månadsbrev skriver Ida Lindell några rader om marknaden för socker.

Läs mer

Sockermarknaden

2022-11-08
Läs om EU:s sockerpris, världsmarknaden online och världsmarknadspriset (WABCG).
Läs mer

Världen runt

2022-11-08
Läs nyheter och lägesrapporter från World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) och andra.
Läs mer

Betodlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

Tidningen innehåller information och kunskap som gagnar den svenska sockerbetsodlingen. I Betodlaren kan man bland annat läsa om:

Läs tidskriften

Betodlarna - socker­bets­odlarnas riks­organisation

Betodlarna är sockerbetsodlarnas riksorganisation. Vi representerar landets sockerbetsodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen och tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Mer om oss