Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell info från Betodlarna

2022-06-27

Ida Lindell sammanfattar juni månad. En månad som präglats av "nätverkande", både på hemmaplan och internationellt, och förhandlingar.

 ... Läs mer

2022-06-23

Så har Betodlarna träffat en ny överenskommelse med Nordic sugar. Överenskommelsen innebär en ökning av betpriset med 40 % jämfört med 2022.... Läs mer

Följ oss på Facebook
Följ oss på
Facebook

Omvärldsbevakning

Månadsbrev

2022-06-27

I månadsbrevet skriver Ida Lindell om vad hon och styrelse jobbat med under juni månad. "Nätverkande", både på hemmaplan och internationellt och förhandlingar har präglat senaste månaden. 

Läs mer

Sockermarknaden

2022-06-13
Läs om EU:s sockerpris, världsmarknaden online och världsmarknadspriset (WABCG).
Läs mer

Världen runt

2022-06-13
Läs nyheter och lägesrapporter från World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) och andra.
Läs mer

Betodlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

I det senaste numret kan du bl a läsa om:

Läs senaste numret Läs tidigare nummer

Betodlarna - socker­bets­odlarnas riks­organisation

Betodlarna är socker­bets­odlarnas riks­organisation. Vi representerar landets samtliga cirka 1 150 betodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen och tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Mer om oss