Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell info från Betodlarna

2023-11-30

En stor eloge till alla betodlare som de senaste veckorna slitigt med att plocka, täcka och frostskydda betor. Ert engagemang för sockerbetorna... Läs mer

2023-11-30

November är slut och hemisdan har uppdaterats med ny månadsinformation. I nästa vecka kommer månadens uppdateringar kring marknadssituationen som... Läs mer

Följ oss på Facebook
Följ oss på
Facebook

Omvärldsbevakning

Månadsbrev

2023-11-30

I Novembers månadsbrev skriver Ida bland annat om arbetet med tillgång på effektiva medel och metoder att hantera ogräs och skadegörare. Brevet är skrivet under parollen "tillsammans är vi starkare".

Läs mer

Sockermarknaden

2023-11-10
Läs om EU:s sockerpris, världsmarknaden online och världsmarknadspriset (WABCG).
Läs mer

Världen runt

2023-11-10
Läs nyheter och lägesrapporter från World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) och andra.
Läs mer

Betodlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

Tidningen innehåller information och kunskap som gagnar den svenska sockerbetsodlingen. I Betodlaren kan man bland annat läsa om:

Läs tidskriften

Betodlarna - socker­bets­odlarnas riks­organisation

Betodlarna är sockerbetsodlarnas riksorganisation. Vi representerar landets sockerbetsodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen och tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Mer om oss