Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell info från Betodlarna

2020-09-24

Om detta och annat aktuellt står att läsa i månadsbrevet för september. Du hittar detta under fliken Omvärld.

2020-08-24

De rörliga prismodellerna i leveranskontrakten har en koppling till rörelseresultatet (EBIT) för den svenska delen, d v s Nordic Sugar AB. Läs mer... Läs mer

Omvärldsbevakning

Månadsbrev

2020-09-24

Låg skörd på kontinenten? Om detta och annat aktuellt skriver Anders Lindkvist i månadsbrevet för september.

Läs mer

Sockermarknaden

2020-09-21
Läs om EU:s sockerpris, världsmarknaden online och världsmarknadspriset (WABCG).
Läs mer

Världen runt

2020-09-21
Läs nyheter och lägesrapporter från World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) och andra.
Läs mer

Betodlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

I det senaste numret kan du bl a läsa om:

Läs senaste numret Läs tidigare nummer

Betodlarna - socker­bets­odlarnas riks­organisation

Betodlarna är socker­bets­odlarnas riks­organisation. Vi representerar landets samtliga cirka 1 150 betodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen och tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Mer om oss