Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell info från Betodlarna

2022-09-21

Genom CIBE, den europeiska samarbetsorganisationen för betodlarföreningar, får vi uppdaterad information om vad som händer i Europa som påverkar... Läs mer

2022-09-16

Läget i omvärlden påverkar oss alla på många olika sätt. Även årets betkampanj känner av osäkerheten, framförallt kopplat till energitillgången.... Läs mer

Följ oss på Facebook
Följ oss på
Facebook

Omvärldsbevakning

Månadsbrev

2022-09-29

I septembers månadsbrev skriver styrelseledamot Fredrik Larsson bl.a. om värdet av sortprovningens viktiga arbete med att få sorterna mindre benägna att stocklöpa och om behovet av effektivt växtskydd.

Läs mer

Sockermarknaden

2022-09-07
Läs om EU:s sockerpris, världsmarknaden online och världsmarknadspriset (WABCG).
Läs mer

Världen runt

2022-09-07
Läs nyheter och lägesrapporter från World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) och andra.
Läs mer

Betodlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

I det senaste numret kan du bl a läsa om:

Läs senaste numret Läs tidigare nummer

Betodlarna - socker­bets­odlarnas riks­organisation

Betodlarna är socker­bets­odlarnas riks­organisation. Vi representerar landets samtliga cirka 1 150 betodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen och tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Mer om oss