Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell info från Betodlarna

2023-03-10

Betodlarnas Årsstämma 2023 är avslutad. Stämman hölls den 9 mars på Hotel Scandic star i Lund i samband med den gemensamma Betdagen som... Läs mer

2023-02-23

Den 9 mars kl 15.30 bjuder Svenska Betodlarna ek. för. till årsstämma på Scandic Star, Lund. Stämman hålls i samband med Nordic Sugars och NBRs... Läs mer

Följ oss på Facebook
Följ oss på
Facebook

Omvärldsbevakning

Månadsbrev

2023-03-29

I månadsbrevet för mars skriver styrelseledamot Ola Johansson bland annat om vårbruk och odlingsutveckling.

Läs mer

Sockermarknaden

2023-03-20
Läs om EU:s sockerpris, världsmarknaden online och världsmarknadspriset (WABCG).
Läs mer

Världen runt

2023-03-10
Läs nyheter och lägesrapporter från World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) och andra.
Läs mer

Betodlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

Tidningen innehåller information och kunskap som gagnar den svenska sockerbetsodlingen. I Betodlaren kan man bland annat läsa om:

Läs tidskriften

Betodlarna - socker­bets­odlarnas riks­organisation

Betodlarna är sockerbetsodlarnas riksorganisation. Vi representerar landets sockerbetsodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen och tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Mer om oss