Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell info från Betodlarna

2021-01-31

Om detta och annat skriver Lars Falck i månadsbrevet för 2021. Du hittar det under fliken Omvärld.

2021-01-29

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Håstadiuspris för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom svensk växtodling har tilldelats... Läs mer

Omvärldsbevakning

Månadsbrev

Sockermarknaden

2020-12-16
Läs om EU:s sockerpris, världsmarknaden online och världsmarknadspriset (WABCG).
Läs mer

Världen runt

2020-12-09
Läs nyheter och lägesrapporter från World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) och andra.
Läs mer

Betodlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

I det senaste numret kan du bl a läsa om:

Läs senaste numret Läs tidigare nummer

Betodlarna - socker­bets­odlarnas riks­organisation

Betodlarna är socker­bets­odlarnas riks­organisation. Vi representerar landets samtliga cirka 1 150 betodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen och tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Mer om oss