Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell info från Betodlarna

2021-09-11

Är du intresserad av en betodlingsutbildning på lite högre nivå? Läs mer i bilagan nedan.

2021-08-25

Senare i höst kommer Ida Lindell ta över posten som Generalsekreterare för Betodlarna. Läs mer om Ida i bilagan nedan.

Omvärldsbevakning

Månadsbrev

2021-05-28

Några internationella notiser finns i månadbrevet för maj nedan.

Läs mer

Sockermarknaden

2021-11-02
Läs om EU:s sockerpris, världsmarknaden online och världsmarknadspriset (WABCG).
Läs mer

Världen runt

2021-10-25
Läs nyheter och lägesrapporter från World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) och andra.
Läs mer

Betodlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

I det senaste numret kan du bl a läsa om:

Läs senaste numret Läs tidigare nummer

Betodlarna - socker­bets­odlarnas riks­organisation

Betodlarna är socker­bets­odlarnas riks­organisation. Vi representerar landets samtliga cirka 1 150 betodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen och tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Mer om oss