Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell info från Betodlarna

2019-11-18

Den 11 mars blir det en stor betdag. Läs mer i bilagan.

2019-11-15

Årets höga betskörd i kombination med begränsad avverkningskapacitet... Läs mer

2019-11-01

Om detta, samt läget i några andra länder står att läsa i månadsbrevet... Läs mer

Betodlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

I det senaste numret kan du bl a läsa om:

Läs senaste numret Läs tidigare nummer

Betodlarna - socker­bets­odlarnas riks­organisation

Betodlarna är socker­bets­odlarnas riks­organisation. Vi representerar landets samtliga cirka 1 150 betodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen och tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Mer om oss