Hoppa till huvudinnehåll
2019-02-12

Om du önskar måltid vid 2019 års stämma går du till anmälningsformuläret här nedan.

 

Anmälningsformulär

 

2019-01-29

Det är något som Fredrik Larsson tar upp i månadsbrevet för februari. Du hittar detta när du är inloggad på medlemssidorna.

2019-01-21

Vi får en hel del frågor om datasockerhandeln. Vad är det värt för överskottsodlaren i form av kronor per ton betor eller kronor per ton polsocker. 

Börja med att läsa artiklarna "Pris för överskottsbetor 2018" och "Datasockerhandeln".

I tabellen nedan framgår betpris och... Läs mer

2019-01-08

I den beviljade dispensen för användning av Gauchobetat sockerbetsfrö 2019 finns vissa begränsningar.

Betodlarnas tolkning av kraven på efterföljande gröda är denna:

Man kan inte odla majs, eller tvåhjärtbladiga växter som blommar eller riskerar att gå upp i blom under 2020.... Läs mer

2019-01-02

Örtofta förr och nu samt aktuellt från kampanjen. Det skriver Lars Falck om i årets första månadsbrev. Du hittar det när du är inloggad på medlemssidorna.

2019-01-02

Strax efter kampanjens slut börjar datasockerhandeln.
Tänk på att det är fullt betalt upp till 105 % leverans av kontrakterad mängd.

Om du är överskottsodlare lånar du temporärt den del av kontraktet/kontrakten som en underskottsodlare inte uppfyllt.

Exempel:
Ditt... Läs mer

2018-12-19

Enligt branschavtalet sätts priset på överskottsbetor av Nordic Sugar utan förhandlingar med Betodlarna.

Priset för 2018 års överskottsbetor hamnar på 19,54 euro (ca 204 kronor) per ton vid 17 % sockerhalt.

Baspriset för 1 års fastpriskontrakt är 27,31 euro, d v s ca 285 kronor... Läs mer

2018-12-17

Vid den senaste prisrapporteringen från EU-kommissionen uppvisade EU:s sockerpris i medeltal 347 euro/ton socker. Den lägsta noteringen någonsin. Grafer på prisutvecklingen i EU och på världsmarknaden finns på medlemssidorna. Om du inte redan har registrerat dig för åtkomst av dessa sidor... Läs mer

2018-10-03

För medlemmar finns extra information att tillgå på det nyskapade intranätet. Förutom en publik hemsida har vi även skapat ett intranät, till vilket medlemmar i Betodlarna får tillträde.

Klicka på Logga in längst upp till höger på startsidan.

Första gången du är inne klickar du... Läs mer

2018-10-03

En svag krona betyder högre gårdsstöd och högre betpris. Mycket stor del av betpriset är beroende av valutakursen. Kronans värde i förhållande till euron som ett medeltal för september månad bestämmer utfallet i svenska kronor. Enkelt uttryckt kan man påstå att varje 10-örings rörelse av... Läs mer