Hoppa till huvudinnehåll
2022-11-30

I sommras presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förordning för hållbar användning av växtskydd (Sustainable Use Regulation, SUR). Denna föreslås ersätta det direktiv på samma ämne som medlemsländerna har att förhålla sig till idag. Genom att göra om direktivet till en förordning skulle... Läs mer

2022-11-24

Sortkommissionen fattade i förra veckan beslut om den sortlista som definierar vilka sorter som är godkända för odling och leverans till Nordic Sugar 2023. I nästa nummer av Betodlaren, som kommer ut vecka 51, publiceras försöksresultaten som ni har att utgå ifrån när det blir dags att välja... Läs mer

2022-11-11

På grund av nya rutiner för serviceavgiften regleras denna inte längre vid slutuppgörelsen utan är nu ställd som en faktura med förfallodatum 2022-11-15. Beloppet kommer regleras mot kommande betavräkningar, men om sådan dröjer bör fakturan betalas till förfallodatum för att ränteavgifter ska... Läs mer

2022-10-27

Torkan i slutet av sommaren i kombination med många luckiga fält och omsådda fält har så här långt i kampanj inneburit lägre rotskördar än 5-årsgenomsnittet. All sommarens sol har dock bidragit till höga sockerhalter som ännu inte har sjunkit särskilt mycket. Till viss del kompenserar detta för... Läs mer

2022-10-17

Skeppningen av betor från Trelleborg till Naksov fortsätter fungera bra och dagligen levereras ca 3200 ton svenska betor till Danmark. Nyfiken på hur det går till att lasta betorna på båten? Se filmen nedan!

2022-10-17

Förra veckan klipptes banden till den ångledningen som kopplar samman Kraftringens värmeverk och Sockerbruket i Örtofta. Tillsammans med representanter från Nordic sugar och Kraftringen klippte landshövdingen banden. Ångledningen förväntas kunna leverera 25 % av fabrikens energibehov och minska... Läs mer

2022-10-07

Denna månad har Fredrik Larsson, styrelseledamot, skrivit månadsbrev. I marknadsinformationen kan man se en fortsatt positiv prisutveckling även om texterna i... Läs mer

2022-10-06
Eurokurs

Växelkursen för 2022 års betpris är fastställd till 10,7842.  

I Leveranskontrakten mellan odlare och Nordic Sugar är betpriset definierat i euro/ton. I Branschavtalet är det överenskommet att omräkningskursen mellan euro och SEK bestäms som ett genomsnitt av kursen för... Läs mer

2022-09-21

Genom CIBE, den europeiska samarbetsorganisationen för betodlarföreningar, får vi uppdaterad information om vad som händer i Europa som påverkar betodlingen. Under veckan har CIBE hållit möte där vi bland annat uppdaterades på skördeläget, hanteringen av energikrisen, sockermarknaden och de... Läs mer

2022-09-16

Läget i omvärlden påverkar oss alla på många olika sätt. Även årets betkampanj känner av osäkerheten, framförallt kopplat till energitillgången. Nedan har vi sammanställt lite svar på frågor som har uppstått när allt inte är som ”vanligt”. För de rutiner som frångår det ”normala” har dialogen... Läs mer