Hoppa till huvudinnehåll
2023-03-10

Betodlarnas Årsstämma 2023 är avslutad. Stämman hölls den 9 mars på Hotel Scandic star i Lund i samband med den gemensamma Betdagen som arrangerades tillsammans med NBR och Nordic Sugar. 

Eftermiddagens första halvlek bestod i Inspirationsmöte med Nordic Sugar och NBR. Mötet berörde året... Läs mer

2023-02-23

Den 9 mars kl 15.30 bjuder Svenska Betodlarna ek. för. till årsstämma på Scandic Star, Lund. Stämman hålls i samband med Nordic Sugars och NBRs Inspirationsdag som inleds med lunch kl 11.30 (www.sockerbetor.nu). Stämmohandlingar finns tillgängliga under fliken... Läs mer

2023-02-15

I Bryssel och runt om i Europa pågår en stor debatt kring det förslag på ny förordning av hållbar användning av växtskyddsmedel (SUR) som presenterats av EU-kommisionen tidigare i år. 

Förslaget innebär t.ex. stora minskningar i användning av växtskyddsmedel, regleringar kring var... Läs mer

2023-01-25

Under januari kom beslut om att det nu är godkänt att använda Mavrik i tidiga insektsbekämpningar mot betfluga och betbladlus i sockerbetor (BBCH09-39). Mavrik blir därmed enda insekticid som är godkänd vi tidiga behandlingar i Sverige.

Den gångna veckan har insekticider också varit ett... Läs mer

2022-12-21

Betodlarna önskar alla betodlare och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gott slut både på kalenderåret och betåret.

I dagarna har årets sista Betodlaren kommit med posten (som vanligt hittar ni den också här). Vi hoppas den ska... Läs mer

2022-12-20

"Ta dig tid under vintermånaderna att reflektera över odlingsstrategier och utvärdera utfallet. Var ligger den största potentialen i din odling? Finns intressanta strategier som är möjliga att testa? Träffa kollegor, utbyt erfarenheter och låt er inspireras av varandra!"

Detta och mer... Läs mer

2022-11-30

I sommras presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förordning för hållbar användning av växtskydd (Sustainable Use Regulation, SUR). Denna föreslås ersätta det direktiv på samma ämne som medlemsländerna har att förhålla sig till idag. Genom att göra om direktivet till en förordning skulle... Läs mer

2022-11-24

Sortkommissionen fattade i förra veckan beslut om den sortlista som definierar vilka sorter som är godkända för odling och leverans till Nordic Sugar 2023. I nästa nummer av Betodlaren, som kommer ut vecka 51, publiceras försöksresultaten som ni har att utgå ifrån när det blir dags att välja... Läs mer

2022-11-11

På grund av nya rutiner för serviceavgiften regleras denna inte längre vid slutuppgörelsen utan är nu ställd som en faktura med förfallodatum 2022-11-15. Beloppet kommer regleras mot kommande betavräkningar, men om sådan dröjer bör fakturan betalas till förfallodatum för att ränteavgifter ska... Läs mer

2022-10-27

Torkan i slutet av sommaren i kombination med många luckiga fält och omsådda fält har så här långt i kampanj inneburit lägre rotskördar än 5-årsgenomsnittet. All sommarens sol har dock bidragit till höga sockerhalter som ännu inte har sjunkit särskilt mycket. Till viss del kompenserar detta för... Läs mer