Hoppa till huvudinnehåll

Kontraktering inför 2020 avslutades för en kort tid sedan. Resultatet blev positivt med en ökning på cirka 10 % jämfört med nuvarande år.

Betodlarnas ordförande Jacob Bennet kommenterar:
- Årets kontraktering med en god ökning inför 2020 års visar att tilltron till svensk betodling och svensk sockerproduktion är på uppåtgående. Ökningen är ett tydligt tecken på att sockerbetorna har en given plats i vår växtföljd. Jag är övertygad om att svensk betodling går en mycket god framtid till mötes, även om det gungar lite på världshaven just nu.