Hoppa till huvudinnehåll
2021-03-23

Den 23 mars startade årets betsådd på Övedskloster.
Foto: Lars Bäksted.

2021-03-11

Världsmarknadspriset är nu det högsta på fyra år. Ännu ingen uppgång för EU:s sockerpris. Läs mer om sockermarknaden under fliken Omvärld.

2021-01-31

Om detta och annat skriver Lars Falck i månadsbrevet för 2021. Du hittar det under fliken Omvärld.

2021-01-29

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Håstadiuspris för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom svensk växtodling har tilldelats Robert Olsson.

Motiveringen lyder: för hans centrala roll i arbetet med att utveckla en hållbar och lönsam svensk sockerbetsodling, till... Läs mer

2021-01-04

2020 har gett oss många nya möjligheter att ta med oss in i år 2021. Detta skriver Jacob Bennet om i månadsbrevet för december. Du hittar det under fliken Omvärld.

2020-12-11

I Betodlaren som kommer ut strax före jul finns en utförlig beskrivning av samtliga sorter på 2021 års sortlista. Du hittar sortlistan i bilagan nedan.

2020-12-10

Läs mer om årets långa kampanj i bilagan nedan.

2020-12-09

Om detta och annat kan du läsa i Världen Runt för december månad. Du hittar det under fliken Omvärld.

2020-11-30

Detta skriver Axel Lundberg om i månadsbrevet för november. Du hittar det under fliken Omvärld.

2020-11-04

Detta skriver Johnny Andersson i månadsbrevet för oktober. Du hittar det under fliken Omvärld.