Hoppa till huvudinnehåll
2019-07-29

Alla detaljer om sentillägg hittar du på www.sockerbetor.nu

Tillägg för sen leverans finns i princip i alla länder inom EU. Skillnader finns mellan länder och kan även finnas mellan olika sockerföretag i ett och samma land.
De högsta tilläggen under senare delen av kampanjen hittar... Läs mer

2019-07-26

Sockerpriset inom EU håller sig fortfarande på en mycket låg nivå enligt den senaste prisrapporteringen från EU-kommission. Du hittar sockerprisets utveckling i en graf under Sockermarknaden på medlemssidorna. Logga in där så kan du se utvecklingen.

2019-07-22

Läs mer om vad Nordic Sugar skriver om renhet i det nya avtalet på www.sockerbetor.nu

Under flera år har renheten varit ett stort diskussionsämne inom odlarkåren. Som odlare kan man påverka mycket. Men den sista delen med lastning och rensning har man själv inte full kontroll över.... Läs mer

2019-07-15

Ett av de nya inslagen i det nya avtalet är volymbonus. Du hittar detaljerad beskrivning på www.sockerbetor.nu

Vi inom Betodlarna tycker att detta är ett positivt element för att öka hektarintäkten. Under de senaste åren har en hel del odlare minskat sin betodling. Vi tror att många kan... Läs mer

2019-07-09

En av nyheterna för kommande år är att kontraktering inte längre sker i ton polsocker utan i areal.

Nordic Sugar beskriver detaljer om detta på www.sockerbetor.nu

Betodlarna ser hektarkontraktering som ett nytt positivt element. Du får fullt betalt för alla betor. Och behöver... Läs mer

2019-07-08

Det nya avtalet mellan Betodlarna och Nordic Sugar ger sammantaget bland de absolut bästa villkoren vi kan hitta inom EU.

Läs mer här.

2019-07-03

Växtodlingsdelegationen, d v s styrelsen för LRF Växtodling, har valt Jan Ehrensvärd, LRF:s riksförbundsstyrelse, till ny ordförande och Lars Bäksted, Betodlarna, till ny vice ordförande.

2019-07-01

Så skriver Ola Johansson i månadsbrevet för juni. Logga in på medlemssidorna och läs vidare.

2019-07-01

Nordic Sugar har sökt dispens för Teppeki mot bladlöss i sockerbetor och fått ansökan beviljad av Kemikalieinspektionen. Läs mer på www.sockerbetor.nu

2019-05-31

Betodlarna och Nordic Sugar har nått en överenskommelse om betpris och odlingsvillkor för kommande år. Mer information kommer på www.sockerbtor.nu, Betodlarnas hemsida och vid sommarmötet med NBR och Nordic Sugar den 10 juni.