Hoppa till huvudinnehåll
2019-04-12

Den 11 april beslutade regeringen om den avslutande delen i torkstödet för 2018. Till skillnad från ursprungsförslaget från Jordbruksverket omfattas nu även sockerbetor och stärkelsepotatis av stödet. För sockerbetorna handlar det om ca 225 kr/ha.

Stödet har inget takbelopp för det... Läs mer

2019-04-03

Mark- och miljödomstolen har upphävt den av Kemikalieinspektionen tidigare beviljade dispensen för användning av Gauchobetat frö.

Betodlarna beklagar beslutet. Föreningen har stort förtroende för Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket som är landets expertmyndigheter i dessa frågor.... Läs mer

2019-03-22

Presentationerna från stämman finns under Medlemsnyheter på medlemssidorna.

2019-03-08

Betodlarnas överklagan till Mark- och miljööverdomstolen angående Gauchobetning har inte vunnit gehör. Även om sista ordet i ärendet ännu inte är sagt är det mycket bråttom för Nordic Sugar att beställa nytt betfrö hos respektive fröföretag. Detta för att de svenska betodlarna ska kunna få... Läs mer

2019-01-29

Det är något som Fredrik Larsson tar upp i månadsbrevet för februari. Du hittar detta när du är inloggad på medlemssidorna.

2019-01-21

Vi får en hel del frågor om datasockerhandeln. Vad är det värt för överskottsodlaren i form av kronor per ton betor eller kronor per ton polsocker. 

Börja med att läsa artiklarna "Pris för överskottsbetor 2018" och "Datasockerhandeln".

I tabellen nedan framgår betpris och... Läs mer

2019-01-08

I den beviljade dispensen för användning av Gauchobetat sockerbetsfrö 2019 finns vissa begränsningar.

Betodlarnas tolkning av kraven på efterföljande gröda är denna:

Man kan inte odla majs, eller tvåhjärtbladiga växter som blommar eller riskerar att gå upp i blom under 2020.... Läs mer

2019-01-02

Örtofta förr och nu samt aktuellt från kampanjen. Det skriver Lars Falck om i årets första månadsbrev. Du hittar det när du är inloggad på medlemssidorna.

2019-01-02

Strax efter kampanjens slut börjar datasockerhandeln.
Tänk på att det är fullt betalt upp till 105 % leverans av kontrakterad mängd.

Om du är överskottsodlare lånar du temporärt den del av kontraktet/kontrakten som en underskottsodlare inte uppfyllt.

Exempel:
Ditt... Läs mer

2018-12-19

Enligt branschavtalet sätts priset på överskottsbetor av Nordic Sugar utan förhandlingar med Betodlarna.

Priset för 2018 års överskottsbetor hamnar på 19,54 euro (ca 204 kronor) per ton vid 17 % sockerhalt.

Baspriset för 1 års fastpriskontrakt är 27,31 euro, d v s ca 285 kronor... Läs mer