Hoppa till huvudinnehåll

Strax efter kampanjens slut börjar datasockerhandeln.
Tänk på att det är fullt betalt upp till 105 % leverans av kontrakterad mängd.

Om du är överskottsodlare lånar du temporärt den del av kontraktet/kontrakten som en underskottsodlare inte uppfyllt.

Exempel:
Ditt kontrakt är på 100 ton polsocker och du har levererat 125 ton. Du väljer att ingå datasockerhandel på allt över 105, d v s 20 ton.

Du hittar en underskottsodlare som levererat 20 ton för lite och som sått en areal motsvarande sitt femårsmedeltal.

Fördelningen av dessa 20 ton beror på vilka kontraktstyper du som överskottsodlare har. 
Det har ingenting att göra med underskottsodlarens kontraktstyper.

Exempel:
Du har 70 % på ettårs rörligt pris och 30 % på ettårs fastpris.

Du får avräknat 14 ton polsocker enligt villkoren för ettårs rörligt pris och 6 ton polsocker enligt villkoren för ettårs fastpris.

Mötesplatsen för datasockerhandeln är som vanligt Bettorget: www.bettorget.se