Hoppa till huvudinnehåll

Det är på många sätt en krävande betkampanj för alla som är involverade i den. Situationen vi befinner oss i är frustrerande, men vi vill påminna om att hålla en konstruktiv och respektfull ton mot varandra när vi möts. Detta gäller såväl möten mellan odlare, betkonsulenter, transportörer, piloter på renslastare och entreprenörer som skalar betstukor.

Det är viktigt att vi kan ha högt i tak och framföra våra åsikter, men detta måste göras på ett sätt så att dialogen kan fortsätta på ett konstruktivt sätt. Situationen är pressad för alla inblandade men vi sitter i samma båt, med den gemensamma målsättningen att hålla sockerbruket igång och processa så mycket betor som möjligt.

I arbetsgruppen fortsätter vi arbetet med att hitta lösningar för att kompensera för olyckans konsekvenser. I detta arbetet är vi tacksamma för alla de inspel vi får från er odlare. I nuläget lägger vi stort fokus på att hitta lösningar för de återstående betorna, både de som inte levereras från stukorna och de betor som lagrats länge och fortfarande håller bra kvalité.

För odlare som tvingats lämna betor i marken gav Nordic Sugar under gårdagen, 17 januari, klartecken för bearbetning (ej upptagning) av dessa fält. Information och råd kring detta finns på www.sockerbetor.nu