Hoppa till huvudinnehåll

I och med driftsstörningar i fabriken har leveranser stoppats och skjutits upp. För planerade leveranser innan den 1 oktober vilka förskjutigts utgår ersättning för skördade betor om 6 kr/ton Orena betor per dag som leveransen försenats. 

Senast den 10 oktober ska anmälan om försenade leveranser göras till Nordic Sugar. Mer information om hur detta görs kommer på Nordic Sugars hemsida under nästa vecka (vecka 40).