Hoppa till huvudinnehåll

En svag krona betyder högre gårdsstöd och högre betpris. Mycket stor del av betpriset är beroende av valutakursen. Kronans värde i förhållande till euron som ett medeltal för september månad bestämmer utfallet i svenska kronor. Enkelt uttryckt kan man påstå att varje 10-örings rörelse av eurokursen betyder cirka 180 kr/ha för betintäkten.

Aktuell eurokurs för årets betgröda är 10,4416. För fjolåret var kursen 9,5332.

När det gäller gårdsstödet grundar sig omräkningen på valutakursen den sista bankdagen i
september. För 2018 är denna 10,309. För fjolåret var den 9,6490