Hoppa till huvudinnehåll

Betpriset i svenska kronor bestäms av eurokursen som ett medeltal för september månad. För 2019 är denna 10,6974.
Ifjol var kursen 10,4416.
Enkelt uttryckt kan man säga att varje 10-örings förändring betyder 200 kr/ha.

Gårdsstödet bestäms av eurokursen för sista bankdagen i september. För 2019 är denna 10,6958.

I båda fallen handlar det om en rekordlåg kronkurs.