Hoppa till huvudinnehåll

Vid kontrakteringen för 2019 års odling kan man välja ettårskontrakt med fast eller rörlig prismodell. Och man kan välja både och.

För att ge ett bättre beslutsunderlag när var och en ska bedöma vilken modell man väljer beskriver vi i bifogat dokument historia och nuläge.