Hoppa till huvudinnehåll

Det innebär kortfattat att man får betalt för hela den rena betvolymen som levereras till Örtofta. I samband med detta justeras renhetsskalan så brytpunkten nu ligger på 93,15 %.

 

Tidigare har 3,65 % av inlevererat betmaterial räknats bort som orenheter, det så kallade administrativa avdraget för betnacke (2,65 %) och vidhäftande vatten (1 %). Från och med i år är det administrativa avdraget borttaget från definitionen av orenheter. Det innebär att Odlaren nu får betalt för allt rent betmaterial som levereras till sockerbruket.

I samband med detta har renhetsskalan justerats för att vara ”neutral” för förändringen. Det innebär att brytpunkten för tillägg/avdrag för renhet numer går vid 93,15 %. Om renheten överstiger 93,15 % utgår ett tillägg om 0,2 kr/ton rena betor för varje 0,1 %-enhet högre renhet. Motsvarande görs ett avdrag på 0,2 kr/ton rena betor för varje 0,1 %-enhet som renheten understiger 93,15 %.

 

Exempel: 70 ton orena betor levereras till Örtofta.

2022/23:

Renheten mäts till 89,6 %, dvs Odlaren har levererat 62,72 ton rena betor till Nordic Sugar. Av dessa 10,6 % orenheter är 3,65 % administrativt avdrag för betnacke och vidhäftande vatten. Brytpunkten för tillägg/avdrag är 89,5 % vilket innebär att Odlaren får ett pristillägg på 0,2x1 (0,1 %-enhet över 89,5) = 0,2 kr/ton rena betor, dvs 62,72 ton.

2023/24:

Samma betor levereras under kampanjen 2023/24. Eftersom betnacke och vidhäftande vatten inte ingår i definitionen av orenheter kommer renheten för samma betor vara 93,25 %, dvs. Odlaren har levererat 65,28 ton rena betor till Nordic Sugar. Brytpunkten för tillägg/avdrag är 93,15 % vilket innebär att Odlaren får samma pristillägg på 0,2x1 (0,1 %-enhet över 93,15) = 0,2 kr/ton rena betor, men nu för en större betvolym, 65,28 ton (ca +2,5 ton).