Hoppa till huvudinnehåll

Betodlarnas Årsstämma 2023 är avslutad. Stämman hölls den 9 mars på Hotel Scandic star i Lund i samband med den gemensamma Betdagen som arrangerades tillsammans med NBR och Nordic Sugar. 

Eftermiddagens första halvlek bestod i Inspirationsmöte med Nordic Sugar och NBR. Mötet berörde året som gått, efterenheter som gjorts under 2022 samt strategier och kunskap att ta med sig till 2023 och efterföljande betsäsonger. Bland annat berördes marknadsutvecklingen för socker och gödning, strategier för växtnäring och växtskydd samt erfarenheter av omsådder och luckiga bestånd 2022.

Andra halvlek bjöd på Betodlarnas årsstämma. Årsstämman besöktes av drygt 130 personer och leddes av stämmoordförande Stefan Hansson. Under stämmoförhandlingarna nyvaldes Linn Stigsdotter Nilsson, Mörarp, till Betodlarrådet och Nils-Emil Jönsson, Trelleborg, till valberedningen. Som ny revisor valdes Thérese Henningsson, Grant Thornton (tidigare suppleant) och som revisorssuppleant nyvaldes Johan Kling, Grant Thornton. I övrigt endast omval av förtroendevalda.

Stämman behandlade en inkommen motion som bland annat rörde rutiner vid avtalsförhandlingar och leveranser. Stämman beslutade att avslå motionen.

Under mötet belönades Årets betodlare, Jörgen Mårtensson, för sina insatser som försöksledare för sockerbetsförsöken. 

Avgående förtroendevalda avtackades under stämmans avslutning; Johan Hansson, valberedningen, Freddy Bengtsson, Betodlarrådet och Mats Pålsson, revisor. Även föreningens mångåriga administratör, Louise Mårtensson, tackades för allt engagemang hon haft i föreningen.

Ett längre sammandrag av stämman kommer i årets andra nummer av Betodlaren. Tidningen landar hos medlemmarna i mitten av juni.

Stort tack till alla er som engagerar er i föreningen och som bidrog till en trevlig Betdag i Lund!