Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgruppen med Betodlarna och Nordic Sugar la under förra veckan stort fokus på åtgärder som förbättrar betkvalitén in till sockerbruket med syfte att få en högre och jämnare betavverkning. 

I princip alla stukor har ett skalningsbehov vilket innebär en större belastning av betor med sämre kvalité än normalt. Det får till följd att varje stuka behöver skalas hårdare än när bara enstaka stukor håller sämre kvalité. För att uppnå tillräcklig skalning och därmed få upp avverkningstakten på sockerbruket ledde förra veckans diskussioner till en överenskommelse om att Nordic Sugar tar över ansvaret för att skala stukorna. Entreprenörer anlitas och utbildas av Nordic Sugar för att kunna utföra skalningen på ett bra sätt. Entreprenörerna är kopplade till transportgrupper och agerar som ”förpatrull” till renslastaren.

Under förra veckans slut levererades betor från stukor som var skalade hårdare än tidigare vilket verkar ha gett önskvärd effekt på Örtofta.

Vi är medvetna om att många frågor kvarstår att besvara. Några av de frågor Betodlarna har på agendan är hur lagrade betor ska kompenseras för konsekvenserna av explosionen. Eftersom förutsättningarna förändras hela tiden har vi ännu inte den samlade bilden av konsekvenserna för dessa betor. Även hantering och spridning av betor som lämnas kvar efter leverans skapar många frågor där vi, utöver Nordic Sugar och NBR, även har dialog med bland annat Länstyrelsen. Vi har också uppmanat Nordic Sugar att återkoppla angående en eventuell möjlighet att bearbeta betor som är lämnade i marken innan kampanjen är avslutad.