Hoppa till huvudinnehåll

Vi får en hel del frågor om datasockerhandeln. Vad är det värt för överskottsodlaren i form av kronor per ton betor eller kronor per ton polsocker. 

Börja med att läsa artiklarna "Pris för överskottsbetor 2018" och "Datasockerhandeln".

I tabellen nedan framgår betpris och polsockerpris för olika kontraktsmodeller och olika sockerhalter. I beräkningarna har antagits att avdraget i den rörliga prismodellen blir 20 kr/ton betor. Detta är ett antagande. Vad det verkligen blir vet vi om några månader.

  Kr/ton betor Kr/ton polsocker
Överskottsbetor 17 % sh 204 1200
 
Överskottsbetor 18 % sh 222 1230
 
1 års fastpris 17 % sh 285 1675
 
1 års fastpris 18 % sh 311 1730
 
1 års rörligt pris 17 % sh 269

1580

1 års rörligt pris 18 % sh 293

1630

De flesta odlare hade ett års rörligt pris under 2018. I sådant fall finns det ca 400 kr/ton polsocker att på något sätt dela mellan parterna som ingår datasockerhandel.

Och till sist lite finlir
Den som vill ha allt rätt på andradecimalen när ska känna till följande:
Du som överskottsodlare med 100 ton i kontrakt får fullt betalt upp till 105 ton.
Om du genom datasockerhandel får låna 20 ton av en kollega beräknas de 105 procenten på 120 ton. D v s du får fullt betalt för 126 ton. Det blir alltså lite "ränta på ränta-effekt".

Detta innebär följande: Du har kontrakt på 100 ton och har levererat 125. Fullt betalt i första läget för 105 ton och du behöver i detta läge få tillgång till 20 ton outnyttjat kontrakt hos en underskottsodlare. I verkligheten behöver du bara 20/1,05 = 19,05 ton.

Verkar det kluddigt? Ja bortse då från detta finlir och låna 20 ton outnyttjat kontrakt från en kollega:-)

Mötesplatsen för datasockerhandeln är som vanligt Bettorget: www.bettorget.se