Hoppa till huvudinnehåll

Blött när man ville så, torrt när betorna skulle upp och ogräset skulle bekämpas. Blött igenom när det var dags för upptagning och en kampanj som är allt annat än man önskar.

Utmaningarna har varit många under betåret 2023. Vet du någon som bidragit till att det hanterats så bra som möjligt, eller på annat sätt förtjänar utmärkelsen Årets Betodlare 2023?

Årets Betodlare ska genom specifika åtgärder eller handlingar ha åstadkommit resultat som är till väsentlig gagn för stora delar av odlarkåren. Till Årets Betodlare kan utnämnas en enskild odlare, grupp av odlare eller andra personer, föreningar och organisationer, som åstadkommit detta betydelsefulla resultat.

Skicka din nominering och motivering till ida.lindell@betodlarna.se.

Årets betodlare utses av Betodlarnas styrelse. Priset delas ut vid Betodlarnas stämma den 12 mars.