Hoppa till huvudinnehåll

Redan på senhösten lyfte Betodlarna frågan till Nordic Sugar:

”Någonting måste göras för att minska odlarrisken på slutet av den långa kampanjen, som till absolut största del är orsakad av kapacitetsproblem vid bruket. Vi har flera kloka idéer om vad som behövs göras. Vad är ni beredda att göra utöver det som står i branschavtalet?”

Många diskussioner har därefter förts mellan Betodlarna och Nordic Sugar i konstruktiv anda. Och i förra veckan kommunicerade Nordic Sugar ut bl a följande:

Om man sorterar bort dåligt betmaterial får man betalt från det första tonnet och erhåller dessutom sentillägg och TopTex-ersättning för den bortsorterade mängden.

Betodlarna välkomnar detta! Och konstaterar att i och med detta har odlarrisken på slutdelen av kampanjen minskat.

Det är av största vikt att dåligt betmaterial inte kommer in till bruket. Dels ger detta avdrag för odlaren i form av låg sockerhalt och låg renhet, dels riskerar det att negativt påverka brukets kapacitet och därmed förlänga den redan rekordlånga kampanjen ytterligare.

Betodlarnas rekommendation är att vid minsta misstanke om dåligt betmaterial (framför allt nere vid foten av stukorna) ska detta obönhörligen tas bort före leverans.

Om man är tveksam om betkvaliteten i stukan som helhet uppmanar vi att man tar kontakt med Agricenter i god tid före leverans.

Läs mer om detaljer i frågorna på Nordic Sugars hemsida: www.sockerbetor.nu