Hoppa till huvudinnehåll

Enligt branschavtalet sätts priset på överskottsbetor av Nordic Sugar utan förhandlingar med Betodlarna.

Priset för 2018 års överskottsbetor hamnar på 19,54 euro (ca 204 kronor) per ton vid 17 % sockerhalt.

Baspriset för 1 års fastpriskontrakt är 27,31 euro, d v s ca 285 kronor per ton vid 17 % sockerhalt.

Baspriset för 1 årskontrakt med variabel prismodell är 27,7 euro, d v s ca 289 kronor per ton vid 17 % sockerhalt före beaktandet av den resultatbaserade delen. OBSERVERA att det är mycket stor sannolikhet att den resultatbaserade delen kommer att ge ett avdrag på priset för innevarande kampanj.

Vid 17,0 % sockerhalt åtgår det 5,88 ton betor till 1 ton polsocker.

vid 18,0 % sockerhalt åtgår det 5,56 ton betor till ett ton polsocker.

Datasockerhandeln startar strax efter kampanjens slut. Mer information om detta kommer inom kort.